Hoe veilig zijn Belgische KMO’s naar cybersecurity toe?

Omdat ze kleiner zijn, denken KMO's vaak dat hun bedrijf niet interessant genoeg is.

Zo’n 22% van de Belgische bedrijven was vorig jaar het slachtoffer van een cyberaanval. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek. Toch heeft 8 op de 10 KMO’s geen plan om met een aanval of incident om te gaan.

Cyberaanvallen zijn zeker geen zeldzaamheid in Europa. Liefst 1 op de 3 Europese bedrijven was in 2020 slachtoffer. In België was dit 22%. Bedrijven maken zich dan ook terecht zorgen over de risico’s die cyberincidenten met zich mee kunnen brengen.

Belgische bedrijfsleiders hebben vooral schrik voor onderbrekingen ten gevolge van cyberaanvallen. Andere gevolgen waarvan bedrijfsleiders een grote impact vrezen zijn reputatieschade, inbreuk op de privacy van klantengegevens en data- of softwareschade.

Hoe denken KMO's over cybercrime ?

KMO’s hebben vaak een vals gevoel van veiligheid als het gaat over cybercriminaliteit.

Omdat ze klein zijn, denkt de helft van de bedrijven niet interessant genoeg te zijn voor cybercriminelen. Vaak onderschatten ze ook de mogelijke gevolgen van een cyberaanval op hun bedrijfsvoering.

Ruim de helft meent dan weer voldoende preventiemaatregelen getroffen te hebben. Het blijkt vooral om technische beveiliging te gaan. Maar de zwakke schakel in cyberpreventie ligt elders

Mens is zwakke schakel in cyberbeveiliging .

De meeste KMO’s beschermen zich tegen cyberaanvallen door sterke wachtwoorden te gebruiken, een virusscanner te installeren, digitale bestanden te beveiligen en regelmatig een back-up te maken.

Dat is goed, maar niet voldoende. Een krachtige cyberbeveiliging hangt ook – en vooral – af van hoe je medewerkers met mails, data en het internet omgaan. Met één verkeerde klik kan een heel netwerk platliggen of kunnen (vertrouwelijke) data verloren gaan.

X